Povodom događanja vezanih uz nedavni generalni štrajk djelatnika osnovnog obrazovanja i okončanja istog, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa izdaje sljedeće priopćenje;

Sve dok je sudski postupak po zahtjevu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa bio u tijeku, bili smo zatvoreni za medije i nismo davali nikakve izjave. Nepravomoćna presuda Općinskoga suda Livno donesena je jučer, 7. ožujka, čime je okončan sudski postupak na istom sudu. Ujedno je štrajk, koji je trajao gotovo mjesec dana, prekinut i zamrznut 6. ožujka, dan uoči izricanja presude.

Ovim putem želim javnosti pojasniti razloge zbog kojih se Ministarstvo obratilo Općinskom sudu zahtjevom za zabranom organiziranja i provođenja štrajka na području HBŽ, sukladno odredbama Zakona o štrajku.

Jer, smatramo da štrajk Sindikata osnovnoga školstva nije organiziran niti se provodio sukladno pozitivnim propisima – Zakonu o štrajku, Zakonu o radu, Zakonu o udrugama i fondacijama i, napokon, Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnog školstva.  Također, Sindikat je štrajk započeo u vrijeme trajanja Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode.

Sporni su također i razlozi stupanja u generalni štrajk navedeni u članku 1. Odluke o stupanju u generalni štrajk.  Neformiranje Vlade HBŽ ne može biti glavni razlog stupanja u štrajk, jer je Sindikat organizacija koja bi se trebala baviti zaštitom socijalnih i ekonomskih prava i interesa radnika, a ne politikom. U svojoj Odluci Sindikat je naveo da se krše odredbe Kolektivnog ugovora. Istina je da je ova Vlada ispoštovala sva prava predviđena Kolektivnim ugovorom. Na početku mandata ove Vlade visina prosječnog osobnog dohotka uposlenih u osnovnom školstvu iznosila je 584,34 KM ; zatečen je i dug po pitanju neuplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje, kao i dug neisplaćenih naknada za jubilarne nagrade još iz 2005. godine. Nakon mjesec dana od stupanja na dužnost ova je Vlada pristupila pregovorima sa Sindikatima o rješavanju zatečenih dugova i dogovaranju uvjeta rada za 2007. godinu. Za vrijeme mandata održano je više od 30 sastanaka pregovaračkog tima sa Sindikatima, o čemu postoje zapisnici. Danas prosvjetni djelatnici uposleni u osnovnom školstvu HBŽ imaju prosječan osobni dohodak od 829,69 KM, koji spada među najviše u Federaciji. Plaća se isplaćivala uvijek redovno i u vremenskom roku predviđenom Zakonom, a redovito su je pratile i naknade za topli obrok i prijevoz, kao i uplata poreza i doprinosa. Svake je  godine uredno isplaćivan i regres za godišnji odmor. Izmireni su i svi dugovi po pitanju naknada za jubilarne nagrade, naknade za bolest i slučaj smrti, kao i otpremnine za odlazak u mirovinu. Unatoč donošenju županijskog Zakona o ostvarivanju ušteda, osobni se dohodak nije smanjivao kao u većini ostalih županija. Štoviše, gotovo u cijelosti je izmiren i dug za mirovinsko-invalidsko osiguranje iz ranijih godina, a prije mandata ove Vlade.

Načelno ne osporavamo pravo na štrajk. Smatramo da je štrajk, proveden u skladu sa zakonskim propisima, legalno i legitimno pravo radnika da zaštite svoja ugrožena socijalno-ekonomska prava i interese. Međutim, pravo na štrajk ne može i nikada ne smije biti iznad prava djeteta na obrazovanje. Ovim je štrajkom, koji je trajao 20 radnih dana, jedno od temeljnih ljudskih prava, pravo na obrazovanje bilo ugroženo za 5987 djece, učenika osnovnih škola HBŽ.

Smatramo da je s odgojno-obrazovnog i pedagoško-psihološkog stajališta našoj djeci počinjena nenadoknadiva šteta. Stoga pozdravljamo presudu Općinskoga suda u nadi da se ovo, dakle, štrajk, nikada više neće dogoditi.