Zadnjih dana u sredstvima javnog informiranja, kako u Županiji tako i Federaciji BiH, objavljena je vijest da su zbog neusvajanja Odluke o privremenom financiranju u Hercegbosanskoj županiji za prva tri mjeseca od strane Skupštine HBŽ, svi računi Hercegbosanske županije blokirani. Obzirom da vijest nije u cijelosti točna, te zbog velikog interesa medija i javnosti ovim putem želimo pojasniti novonastalu situaciju.

U ovom trenutku, svi transakcijski računi Riznice Hercegbosanske županije su likvidni. To znači da su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2011. godinu, osigurana sredstva za izmirenje obveza nastalih i stvorenih u istoj godini. Prema tome plaće i naknade za mjesec prosinac 2011. godine biti će isplaćene do polovine ovog mjeseca. Isto vrijedi i za sve ostale rashode i izdatke koji su nastali do 31. prosinca 2011. godine.

Svi prihodi koji su uplaćeni u tekućoj godini evidentirati će se kao prihodi proračunske 2012. godine i s njima će se moći raspolagati tek nakon donošenja Odluke o privremenom financiranju.

Zbog ne donošenja Odluke o privremenom financiranju, ne mogu se knjižiti niti plaćati nikakve obveze koje bi teretile Proračunsku 2012. godinu, odnosno one obveze koje nastanu od 01. siječnja 2012. godine. Neće se moći vršiti isplata plaća i naknada korisnicima Proračuna, isplata socijalne pomoći, potpora, plaćanje obveza po računima (električna energija, komunalije, telekomunikacije i sl.).  Od 1. siječnja 2012. godine nije dozvoljeno stvaranje obveza za koje je potrebno osigurati sredstva putem narudžbenica.

Iz navedenog proizlazi da je donošenje Odluke o privremenom financiranju za prvo tromjesječje uvijet za normalno funkcioniranje svih tijela, institucija i ustanova koje se financiranju iz Proračuna Hercegbosanske županije.