Ovim putem Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava javnost da je štrajk liječnika Hercegbosanske županije nelegalan, jer isti nije organiziran niti se provodi sukladno pozitivnim propisima („Zakon o štrajku“ i „Zakon o radu“).

Ministarstvo nema ovlasti da zabrani štrajk nego je, sukladno Zakonu o štrajku, Općinskom sudu u Livnu, dana 10.11.2017. godine, podnijelo Zahtjev za zabranom organiziranja i provođenja štrajka na području Hercegbosanske županije od strane Sindikata liječnika Hercegbosanske županije. Sukladno odredbama članka 12. Zakona o štrajku Općinski sud dužan je odlučiti o štrajku u roku od pet (5) dana.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nije očekivalo ovakav potez Sindikata liječnika Hercegbosanske županije, jer isti nisu pristali na pregovore dok ne dobiju rješenje o reprezentativnosti, budući da je postupak za utvrđivanje reprezentativnosti u tijeku.

Također, Sindikat liječnika Hercegbosanske županije je od strane Federalnog ministarstva zdravstva bio obaviješten da pregovori otpočinju od dana potpisivanja Protokola o vođenju pregovora, radi pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i doktora stomatologije, na području zdravstva na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Budući da nije došlo do potpisivanja navedenog Protokola na razini Županije, samim tim pregovori nisu ni otpočeli.

Ministarstvo neće poduzimati nikakve daljnje korake do donošenja odluke nadležnog suda, kaže se na kraju priopćenja Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.