U cilju istinitog i objektivnog informiranja javnosti navodimo da je pregovarački tim Vlade Hercegbosanske županije na čelu s predsjednikom Ivanom Jozićem od 29. studenog 2017. godine u razgovorima sa Sindikatom liječnika Hercegbosanske županije oko njihovih zahtjeva. I pored  6 održanih sastanaka sa predstavnicima Sindikata liječnika Hercegbosanske županije i ponudom Vlade Hercegbosanske županije za povećanje satnice sa 2 KM na 2,22 KM  i povećanjem koeficijenta za 0,5, liječnici su nastavili sa štrajkom. Navedeno povećanje satnice i koeficijenta znači za doktora medicine povećanje neto plaće za 310 KM, a za doktora specijalistu povećanje neto plaće za 336 KM.

Dakle ne odgovara istini, kako je jučer navedeno u priopćenju Sindikata liječnika Hercegbosanske županije, da razgovori Sindikata liječnika Hercegbosanske županije i Vlade Hercegbosanske županije nisu donijeli nikakav konkretan rezultat.

Informiramo javnost i o tome što je Vlada Hercegbosanske županije poduzimala i što je u planu poduzeti u oblasti zdravstva u 2018. godini:

  • u 2016. godini Vlada Hercegbosanske županije se zadužila za 1.000.000,00 KM za projekt Energetske efikasnosti (utopljavanje zgrade Županijske bolnice u Livnu i Doma zdravlja Tomislavgrad),
  • u 2017. godini izdvojila je sredstva u iznosu od 500.000,00 KM za nabavku vozila hitne medicinske pomoći s opremom za Županijsku bolnicu „dr Fra Mihovil Sučić“ u Livnu, te nabavku anesteziološkog aparata, respiratora i aparata za hemodijalizu, također za potrebe Županijske bolnice Livno,
  • u 2017. godini Vlada Hercegbosanske županije je izdvojila sredstva za plaćanje duga po pravomoćnoj sudskoj presudi za električnu energiju Domu zdravlja Drvar u iznosu od 370.000,00 KM,
  • u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu planiran je iznos od 1.000.000,00 KM za tekuće potpore za zdravstvene ustanove na prostoru Hercegbosanske županije.

Ističemo da Vlada ulaže kontinuirane napore za pronalaženje rješenje za saniranje duga zdravstvenih ustanova po pravomoćnim sudskim presudama za električnu energiju dobavljaču JP „Elektroprivreda“ HZ HB Mostar u iznosu od 1.548.822,00 KM i da Vlada traži rješenje za dug zdravstvenih ustanova za osiguranje sredstava na ime uplate doprinosa za MIO/PIO. Prema podacima Županijske porezne uprave u Livnu taj dug na dan 30. rujna 2017. godine iznosi 17.795.275,00 KM.