Danas je u zgradi Vlade održana prezentacija projekta Sustav za informacijsku i komunikaciju podršku Operativnog centra civilne zaštite u Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije i općinskih operativnih centara Civilne zaštite na području Hercegbosanske županije. Riječ je o projektu koji je prošle godine Uprava za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije naručila od tvrtke ELZAS d.o.o. Sarajevo, a koja je nakon provedenog javnog tendera ponudila najbolje uvjete.
Kako je pojasnio direktor Uprave za civilnu zaštitu Frano Laštro cilj projekta je osiguranje efikasnog funkcioniranja i upravljanja civilne zaštite u prirodnim i drugim nesrećama – katastrofama primjenom najsuvremenijih tehničko-tehnoloških rješenja. Laštro je dodao da ovaj projekt treba stvoriti pretpostavke za izgradnju sustava za komunikacijsku i informacijsku podršku u operativnim centrima sa aspekta tehničko-tehnoloških i organizacijskih rješenja, čiji krajnji rezultat treba biti izgaranja kompletnog sustava za komunikacijsko-informacijsku podršku na razini FBIH, obavještajnog centra 112 po modelu zemalja EU. Implementacijom ovog projekta omogućit će se uvezivanje svih obavještajnih centara u FBiH sa centrima u EU i opremanje županijskih i općinskih operativnih centara Civilne zaštite najsuvremenijom opremom.