Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je na današnjoj sjednici prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2011. godinu u iznosu od 65.279.056 KM. Ovogodišnji Proračun veći je za 7,49% u odnosu na Proračun iz 2010. godine.

Kako je kazao Jozo Ursa pomoćnik ministra za financije riječ je o egzistencijalnom proračunu jer još uvijek znatna proračunska sredstava odlaze na bruto plaće i naknade uposlenih. Kapitalni izdatci – izdatci za investicije iznose svega 7,56% u odnosu na ukupni Proračun. Na današnjoj sjednici utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna i zajedno sa utvrđenim prijedlogom Proračuna za 2011. godinu upućen u skupštinsku proceduru.

Usvojena je i Uredba o pravima i dužnostima državnih službenika u Hercegbosanskoj županiju kojom su isključivo reguliran prava i dužnosti državnih službenika Kako je presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da je Zakon o državnoj službi neustavan u dijelu koji se odnosi na županiju, grad i općinu nastala je pravna praznina koja je popunjena usvajanjem uredbe do donošenja Zakona o državnoj službi Hercegbosanske županije