Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-rujna 2010. godine iznose 44.890.377,00 KM, a izvršeni su 73,92% u odnosu na Plan Proračuna.

Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 19,85% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. Kako je pojasnio ministar financija Ante Krajina razlog povećanja prihoda je bolja naplata poreza i povećanje županijskih prihoda sukladno Zakonu o pripadnosti javnih prihoda.

Krajina je dodao da se procjenjuje da će i do kraja godine prihodi i primitci biti na razini planiranih, a u odnosu na prošlu godinu mogli bit biti veći za deset milijuna KM.