Danas je u PTC-u Forum u Livnu održana prezentacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015., koju su zajedno organizirali Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i OSCE Livno.

Cilj prezentacije je da se predstavnici općinskih vlasti, te raznih udruga s područja županije upoznaju sa Strategijom i njihovom ulogom u njenoj implementaciji.

Prije početka prezentacije prisutnima se obratio resorni ministar dr. Darko Horvat, zahvalio se na dolasku i rekao kako je Hercegbosanska županija jedna od pet županije koja je u završnoj fazi izrade Akcijskog plana koji proizlazi iz ove Strategije.

Strategiju za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015 prezentirali su Dobrica Jonjić – pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Marina Bera – pomoćnica ministra Federalnog ministarstva zdravstva.

U svom izlaganju gospodin Jonjić je naglasio da Strategija definira ciljeve, mjere, aktivnosti, rokove i nositelje aktivnosti u 12 oblasti koje su od interesa za osobe sa invaliditetom, a to su: socijalna zaštita, pristupačan život u zajednici i stanovanje, zdravstvena zaštita, odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, obitelj, informacije, komunikacije, podizanje svijesti, sudjelovanje u javnom, kulturnom i političkom životu, istraživanje i razvoj, organizacije osoba s invaliditetom i međunarodna suradnja.
Rekao je, također,  kako vjeruje da će ova Strategija radikalno promijeniti odnos prema osobama s invaliditetom, a gospođa Bera je prezentirala mjere koje proizlaze iz Strategije a planirane su u oblasti zdravstva.

Nakon prezentacije nazočni su razgovarali o problemima s kojim se susreću na terenu te stvarima koje još treba ugraditi u Akcijski plan prije nego li on bude upućen Vladi Hercegbosanske županije na usvajanje.