Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s OSCE-om Livno, dana 10. svibnja 2013. godine s početkom u 11.00 sati u PTC-u Forum u Livnu, održati će prezentaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015.

Predviđeno je da prezentacije urade predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i to:
Dobrica Jonjić – ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Marina Bera – ispred Federalnog ministarstva zdravstva.