Ministarstvo gospodarstva danas je donijelo ODLUKU o prestanku zabrane prometa dionicom županijske ceste R419a Tomislavgrad-Lipa. Ukida se privremena opća zabrana prometa za sve kategorije cestovnih vozila na dionici županijske ceste R419a Tomislavgrad-Lipa, određena Odlukom ovog ministarstva budući je došlo do djelomičnog povlačenja vode i smanjenja njene razine na kolniku.

Skreće se pozornost korisnicima da predmetnom dionicom prometuju oprezno i smanjenom brzinom zbog nastalih oštećenja trupa i kolnika javne ceste.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova HBŽ – PU Tomislavgrad i Uprava za ceste HBŽ.