Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije objavilo je preliminarnu listu korisnika sredstava koji su se javili na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar.

Podnositelji prijava koji smatraju da su oštećeni mogu podnijeti prigovor Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije.  Rok za prigovore je 3 dana od dana objave preliminarne liste, odnosno do 27.12.2021. (ponedjeljak). do 16:00 h.  Prigovori se podnose elektronskim putem na službenu e-mail adresu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije: mg@vladahbz.com.

U naslovu e mail poruke naznačiti Prigovor na preliminarnu listu na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar.

Preliminarnu listu korisnika sredstava prijavljenih na ovaj Program možete preuzeti OVDJE