oessNa inicijativu Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije upriličen sastanak između zamjenika šefa Misije OESS-a u BIH Alexandera Chuplygina sa suradnicima i predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Draška Dalića.

Alexander Chuplygin na samom početku zahvalio je predsjedniku na otvorenosti Vlade prema uredu OESS-a u Drvaru i komunikaciji s djelatnicima kako i za izdvojeno vrijeme za zajednički sastanak, rekavši kako su mu potrebni odgovori na neka pitanja kako bi se bolje upoznao s dosadašnjim radom i planovima za budućnost, kao i eventualnim problemima koji utječu na rad Vlade Hercegbosanske županije.

Tijekom sastanka razgovaralo se o trenutnoj situaciji u županiji, potencijalima kojima županija obiluje za razvoj poljoprivrede, prehrambene industrije, šumarstva i drvne industrije, za proizvodnju energije i turizma.

Predsjednik Vlade naglasio je potrebu prekategorizacije graničnih prijelaza Kamensko i Bili Brig-Vaganj kako Hercegbosanska županija ne bi bila u izolaciji kao što je to trenutno.

Razgovaralo se i o implementaciji ustavnih presuda predviđenih Akcijskim planom provedbe Reformske agende. Prema riječima predsjednika za sljedeću godinu planirana je izmjena ustava Hercegbosanske županije i implementacija ustavnih presuda.

Također se razgovaralo o usvojenoj Strategiji razvoja županije, Prostornom planu Hercegbosanske županije te o izradi dokumenta Plan unapređenja komunikacije u Hercegbosanskoj županiji

Sudionici sastanka na kraju su iskazali spremnost za daljnjom suradnjom na obostrano zadovoljstvo.