Tim za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije danas je u zgradi MUP-a Hercegbosanske županije u Livnu održao konferenciju za medije na kojoj je predstavljeno Izvješće Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije o provedbi ciljeva i aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016. – 2019. te iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016. – 2019.

Predsjednik Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji, Adis Čoban predstavio je Izvješće koje obuhvaća razdoblje od 20.05.2016, od dana kada je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici službeno donijela spomenute strateške antikorupcijske dokumente, do 16.10.2017.godine, a predstavljeni su i određeni ažurirani podaci zaključno sa današnjim danom 12.12.2017. godine.

Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije HBŽ 2016. – 2019. ukupno sadrži 217 aktivnosti pomoću kojih će se obavljati 57 strateških antikorupcijskih ciljeva. Izvješće obuhvaća i opisuje provedbu od 27 aktivnosti. Realizacija je završena za 6 aktivnosti, a za ostalu 21 aktivnost realizacija će biti u tijeku sve do završetka  razdoblja ukupne implementacije strateških antikorupcijskih dokumenata Vlade Hercegbosanske županije krajem 2019. godine.

Od 98 javnih institucija i javnih poduzeća u Hercegbosanskoj županiji 32 institucije su službeno donijele svoje Akcijske planove i one su u fazi implementacije konkretnih aktivnosti.

Na konferenciji je istaknuto kako je Tim za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije u sklopu Izvješća donio i određene preporuke koje bi mogle unaprijediti daljnju primjenu ciljeva iz strateških dokumenata Vlade Hercegbosanske županije, a među njima su, uz ostalo, i ove dvije u kojima se ističe kako će se od Vlade Hercegbosanske županije tražiti naglašavanje obveza svih subjekata odnosno nositelja strateških aktivnosti u Hercegbosanskoj županiji da se u većoj mjeri nego dosad angažiraju na planu realizacije aktivnosti iz strateških antikorupcijskih dokumenata i da se redovito uvede praksa da se jednom mjesečno, ali i izvanredno prema potrebi i zahtjevu određenog subjekta u provedbi na redovitoj sjednici Vlade razmatra trenutno stanje provedbe njenih strateških antikorupcijskih dokumenata koje će prezentirati Tim za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije  uz iznošenje mogućih smjernica, zahtjeva i inicijativa, a sve u cilju uspješne provedbe antikorupcijskih aktivnosti koje proističu iz strateških antikorupcijskih dokumenata Vlade Hercegbosanske županije.