strategija_razvoja1Danas je u prostorijama hotela Park u Livnu, u organizaciji Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije održan sastanak Partnerske grupe za razvoj Hercegbosanske županije. Sastanak je otvorio predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić. 

Obraćajući se zahvalio je svima koji su sudjelovali u stvaranju Prednacrta strategije razvoja Hercegbosanske županije. Predsjednik Vlade podsjetio je da je u ovaj veoma bitni posao stvaranja Prednacrta Strategije razvoja Hercegbosanske županije krenula 2014. godine tadašnja Vlada na čelu s predsjednikom, Brankom Ivkovićem. 

strategija_razvoja3

Rekao je da je ta Vlada imala osjećaj i potrebu za pokretanje procesa izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije. Predsjednik Vlade, Draško Dalić istaknuo je važnost ovog  dokumenta, koji uz Prostorni plan Hercegbosanske županije predstavlja pravac u kojem ova županija treba ići i on će ubrzo biti usvojen na Vladi dok će potom biti upućen u Skupštinsku proceduru. Konzultant kuće  INNOVA-e,koja je radila na izradi Prednacrta, gospođa Snježana Mihajlović osvrnula se na realizirane aktivnosti u procesu izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije kao  i na metodologiju kreiranja Strategije razvoja.

Ključne dijelove Prednacrta Strategije prezentirali su savjetnici Predsjednika Vlade Hercegbosanske županije. 

Zdravko Markov  je predstavio Strateške ciljeve razvoja i mjere. U svom izlaganju predstavio je i viziju razvoja kao i strateške ciljeve razvoja s konkretnim pokazateljima utjecaja. 

strategija_razvoja2

Ivana Mišković je prezentirala institucionalni i organizacijski okvir za provedbu Strategije kao i plan praćenja i izvještavanja, evaluacije i revizije Strategije. Predstavila je trenutno stanje u oblasti razvoja kao i planirane aktivnosti  za slijedeće razdoblje, između ostalog, i potrebu osnivanja Razvojne agencije i Stručne službe za razvoj i europske integracije.  

Na kraju sastanka prezentirana je i web stranica na kojoj zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na Strategiju razvoja Hercegbosanske županije koja će u vrlo kratkom roku biti dostupna.