Razvojna agencija Hercegbosanske županije bit će formirana kao organizacijska jedinica u sklopu Ministarstvu gospodarstva, a trenutno se rade izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i radu ministarstva. Agencija bi trebala biti pokretač razvoja Hercegbosanske županije, a glavna zadaća Razvojne agencije bit će priprema i implementiranje razvojnih projekata koji će se sufinancirati iz pretpristupnih fondova EU.

Temeljem potpisanog sporazuma o suradnji između Osječko-baranjske i Hercegbosanske županije, Osječko-baranjska županija ustupit će našoj županiji na korištenje ured u Bruxellesu.

Kako je izjavio predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac korištenjem ovog ureda stvorit će se daleko veće mogućnosti lobiranja i korištenja pretpristupnih fondova EU. Župan Osječko-baranjske županije prof. dr. Vladimir Šišljagić tijekom nedavnog razgovora pozvao je dr. Nediljka Rimca da u što kraćem vremenskom roku posjeti ured u Bruxellesu. Ured u Bruxellesu za sada imaju Republika Srpska i kanton Sarajevo.