Informacijski sustav upravljanja proračunom, takozvani ‘’E-proračun’’ predstavile su danas u Sarajevu županijskim premijerima i ministrima financija veleposlanica SAD-a u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack i ministrica financija Federacije BiH, Jelka Milićević.  Riječ je sustavu  koji omogućava svim županijama u FBiH automatsko povezivanje u procesu planiranja proračuna Ministarstva financija FBiH. U znatnoj mjeri olakšava se, ubrzava i standardizira procese pripreme županijskih proračuna istaknuto je prilikom potpisivanja dokumenta o prijenosu vlasništva sustava e-proračuna kojega je u ime Vlade Hercegbosanske županije potpisao predsjednik Vlade, Ivan Jozić.

Ministrica Milićević istaknula je značaj ove primopredaje dokumenta kao i cjelokupnog projekta istaknuvši kako je zahvaljujući pomoći SAD-a putem USAID –ovih projekata:  Projekt reforme fiskalnog sektora (FAR) i Projekt jačanja državnih institucija i procesa (SGIP) dobivena moderna aplikacija za planiranje proračuna. „Ova suradnja odvija se temeljem Memoranduma o razumijevanju potpisanog 2015. godine između USAID-a i Vlade Federacije BiH, te Sporazuma o suradnji potpisanog 2013. godine  gdje su u partnerskom odnosu definirani prioriteti“, kazala je Milićević te dodala, „Ono što bih posebno istaknula jeste da su zahtjevi u vezi funkcionalnih karakteristika E-proračuna u potpunosti razvijeni sa stručnjacima iz svih županijskih ministarstava financija. U tom kontekstu mogu reći da će značaj rezultata ovih aktivnosti imati pozitivne efekte na kvalitet javnih financija u Federaciji BiH. Ovo je prvi korak u uspostavljanju potpune transparentnosti u ocjeni kretanja fiskalne pozicije Federacije BiH što nije uvijek jednostavno imajući u vidu razinu decentraliziranosti.Ove aplikacije sadrže i module za procjenu fiskalnih učinaka čime se pored detaljne analize i pitanja pojedinih propisa u osnovi  nameće jedan novi viši standard odgovornosti za sve donositelje odluka,“ istaknula je ministrica Milićević.

„Pokretanje sustava E-proračuna označava završetak značajne tehničke pomoći koju pružaju USAID-ovi projekti. Samo u ovaj projekt elektronskog praćenja i izrade proračuna uloženo je oko 700 tisuća konvertibilnih maraka“, istaknula je veleposlanica SAD-a u BiH, Maureen Cormack.

USAID FAR je osigurao softver, hardver i obuku za svih 10 županijskih ministarstva financija i Ministarstvo financija FBiH. Modul procjene financijskog utjecaja USAID-ovog projekta SGIP će pak omogućiti unošenje podataka u realnom vremenu, a koji će biti dostupni javnosti.