Nastojanja i mjere na području gospodarstva istaknula su se u uvodnom dijelu sastanka, tijekom kojega je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić predstavio novi Program subvencioniranja kamata na investicijska ulaganja planiran za 2018. godinu.  Izražena je zahvala predstavnicima Agencije za promociju stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini  na iniciranju ovakve vrste službenog susreta, tijekom kojega se razgovaralo o osnivanju Razvojne agencije Hercegbosanske županije kao i o funkcioniranju Gospodarske komore.

Zamjenica direktora agencije FIPA-e Damirka Mioč, u pratnji svojih kolega i suradnika, naglasila je potrebu konkretnije suradnje s FIPA-om s ciljem bolje promocije i iskoristivosti potencijala ove županije na domaćem i inozemnom tržištu. Usuglašeno je poduzimanje konkretnih koraka kroz suradničku mrežu, a koji bi se temeljili na energetskom sektoru, obnovljivim izvorima energije, koncesijama, poljoprivredi i turizmu. U tom smjeru u planu je organizacija Konferencije kojom bi se predstavile sve potencijalne ideje i rješenja, te mogućnosti iz sektora stranih ulaganja u Hercegbosansku županiju.