Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije poziva svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu o tekstu Prednacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Hercegbosanskoj županiji, te da svoja mišljenja, dopune i prijedloge šalju na adresu elektronske pošte Ministarstva mrzssp@vladahbz.com ili dostave pismenim putem na adresu Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Tekst prednacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti objavljuje se na Web stranicama Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, te se time otvara javna rasprava.

Trajanje javne rasprave predviđa se do 1 veljače 2013. godine

Tekst Prednacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti možete preuzeti OVDJE  ili u dokumentima Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.