Molimo građane Hercegbosanske županije da u cilju sprečavanja i širenja zarazne bolesti izazvane korona virusom prijave svakog sugrađanina za kojeg imaju saznanje da je došao iz bilo koje države u kojoj je registriran korona virus ili za kojeg imaju saznanje da se ne pridržava propisanih mjera o zdravstvenom nadzoru i  kućnoj izolaciji, prijavite na broj telefona: 034/200-965, koji je dostupan svaki dan od 00-24 sata.

Upozoravaju se svi građani koji imaju rješenje o zdravstvenom nadzoru i kućnoj izolaciji da je kazna za nepridržavanje 1.000,00 KM određena Zaključkom Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-49-1/20 od 14. ožujka 2020. godine, a u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Nadzor nad provedbom izdanih rješenja kao i sankcioniranje neispunjavanja rješenja obavlja Uprava za inspekcijske poslove putem Sanitarne inspekcije.