Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga građana iz oblasti rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije u 2015. godini.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Hercegbosanske županije i na oglasnoj ploči Ministarstva a zadnji dan prijave je 28.07.2015. godine.

Poziv kao i Obrasce: „MRZSSP-OB-1” te Prijedlog projekta s prilozima mogu se preuzeti u rubrici aktivni natječaji kao i u prostorijama Ministarstva.