Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se
prijave za pohađanje obuka u oblasti europskih integracija koje će se
održati u trećem kvartalu 2023. godine.

Obuke u trećem kvartalu 2023. godine održat će se u Sarajevu, Banja
Luci, Livnu i Širokom Brijegu.

Kalendar obuka koje će se održati u trećem kvartalu 2023. godine
dostupan je na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 [1] (bosanski jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7 [2] (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 [3] (srpski jezik)

Zainteresirani za sudjelovanje na obukama mogu se prijaviti
popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na linku za svaku
pojedinačnu obuku.

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se
dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu
DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen
kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici
Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su
prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne
obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika [4] (bosanski  jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika [5] (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika [6] (srpski jezik)

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je dužan o tome
obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio
prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati
radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje
učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom
rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o
obukama u oblasti evropskih integracija [7] (“Sl. Glasnik BiH”, br.
50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon
033/255-377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.