Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti europskih integracija koje će se održati u prvom kvartalu 2022. godine.

Vezano za metode izvedbe obuka, planirano je da se u prvom kvartalu 2022. godine određeni broj obuka održi uživo u Sarajevu i Banja Luci, a ostale u formi webinara. Direkcija zadržava pravo da, u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom, prolongira održavanje obuka/promjeni metodu izvedbe, što će biti blagovremeno naznačeno u kalendaru obuka na web stranici Direkcije za europske integracije.

Kalendar obuka koje će se održati u prvom kvartalu 2022. godine dostupan je na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7

Zainteresirani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na linku:

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika

U slučaju spriječenosti da sudjeluje obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavijesti kojom se otkazuje sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.

Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja možete kontaktirati broj telefon 033/255-377 ili upit poslati na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.