fond(1)Vlada Hercegbosanske županije obavještava da je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/2.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedećih 6 LOT-ova:
a. Projekti zaštite prirode, te zaštite i remedijacije tla
b. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka
c. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica
d. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica
e. Projekti u oblasti zaštite zraka
f.  Projekti u oblasti energijske efikasnosti

Maksimalni iznos sredstava sufinanciranja po projektu je do 80.000,00 KM uz obavezu da prijavitelj osigura minimalno sudjelovanje u iznosu od 60% od procijenjene vrijednosti projekta.

Javni poziv objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH” 03.8.2016. godine, rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije, dokumente i obrasce možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.fzofbih.org.ba/v2/vijest.php?akt_id=179