Projekt Europske unije EU4Business objavio je danas javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan utjecaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Javni poziv ima sljedeće ciljeve:

  • doprinijeti ublažavanju negativnog utjecaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
  • optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
  • podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
  • promocija prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, obrti/poduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

  • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
  • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 miliona KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM (bez PDV-a).

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. lipnja 2020. godine do 15.00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u dokumentima Javnog poziva koje možete naći na sljedećem linku: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/eu4businessjavnipozivkorisnicima.html

Ukoliko imate poteškoća s preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, s jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

EU4Business je projekt Europske unije kojim se nastoji ojačati kapacitet ekonomskog rasta i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini unapređenjem konkurentnosti i inovativnosti u odabranim sektorima. EU4Business je projekt vrijedan 16.1 miliona eura, od čega 15 miliona eura financira Europska unija, a 1.1 milion eura Njemačka. Projekt zajednički provode GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), UNDP (Razvojni program Ujedinjenih naroda) i ILO (Međunarodna organizacija rada), od travnja 2018. do ožujka 2022. godine. UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambene industrije, te ruralni razvoj.