Skupština Hercegbosanske županije je na svojoj redovitoj IX. sjednici, održanoj dana 2. srpnja 2021. godine, usvojila Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije.

S tim u vezi, Ministarstvo financija Hercegbosanske županije kao priređivač i predlagatelj navedenog zakona, sukladno članku 81. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“; broj: 71/14), ovim putem poziva sve jedinice lokalne samouprave, tijela državne službe i druge javne institucije, ustanove, gospodarska društva, obrtnike, udruge, zaklade, vjerske ustanove i institucije, te sve druge zainteresirane pravne i fizičke osobe u Hercegbosanskoj županiji, da izvrše uvid u tekst Nacrta Zakona i najkasnije do 26. srpnja 2021. godine, pismenim putem na adresu Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, Kralja Zvonimira b.b. 80240 Tomislavgrad ili putem elektronske pošte na adresu: min.fin.hbz.tomislavgrad@tel.net.ba, dostave svoje primjedbe, sugestije, mišljenja i komentare na predmetni zakon.

Tekst Nacrta Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije s obrazloženjem, može se preuzeti OVDJE.