U skladu sa standardnim operativnim postupkom koji je potpisan između Ministarstva sigurnosti BiH i Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora tijekom jučerašnjeg dana intervenirale su zemne snage Knina i zračne snage RH, kanaderi i air-traktori u gašenju prostornog požara u naselju Uništa u općini Bosanko Grahovo. Budući da se naselje Uništa nalazi na graničnom prostoru između BiH i RH, te da put do sela postoji iz pravca Knina zatražena je pomoć Republike Hrvatske za gašenje ovog požara. Tijekom jučerašnjeg dana nakon intervencije vatrogasnih postrojbi Knina i zračnih snaga zaustavljeno je daljnje širenje požara prema naseljenom mjestu Uništa. Međutim, požar se proširio i na sjeverozapadne padine planine Bat prema općini Bosansko Grahovo. Kako je izjavio Franjo Laštro direktor Uprave za civilnu zaštitu HBŽ i danas se očekuje intervencija zračnih snaga RH kako bi se ovaj požar stavio pod kontrolu i ugasio.
Laštro je dodao da je u stalnom kontaktu s predstavnicima Državne uprave za zaštitu i spašavanje RH ispostave Šibenik i da se zajednički prati tijek požara.