Danas 9. veljače 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je Konstituirajuća sjednice Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina.

Plan upravljanja otpadom treba biti planski dokument koji će sadržavati detaljne smjernice i konkretne prijedloge mjera koje treba provesti u cilju uspostave održivog upravljanja otpadom na području županije u razdoblju od 5 godina.

Na sjednici Povjerenstva nazočne je pozdravio i ministar Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmet Hodžić, te naglasio važnost rada Povjerenstva kao i važnost donošenja Plana upravljanja otpadom za područje Hercegbosanske županije.

Daljnji tijek sjednice odnosio se na usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva i podnošenje izvješća o dosadašnjim aktivnostima poduzetim na izradi Plana upravljanja otpadom.

Članovi Povjerenstva upoznati su o cjelokupnom postupku javne nabave  pružanja usluge izrade „ Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023.godina.

Nakon provedenog postupka javne nabave, kao najpovoljniji ponuditelj, izabran je Institut za građevinarstvo „ IG „ Banja Luka.

Buduće zadaće Povjerenstva definirane su zadanim projektnim zadatkom, u cilju pružanja potrebne pomoći Izvršitelju izrade Plana, da bi se planirano moglo dovršit u zadanom roku.