Od 24. do 26. studenoga 2017. godine  u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja, odnosno njene Komisije za potrage i lavine održan je trening potražnih pasa na lokacijama Malačka i vojna baza Divulje. Na treningu kao dio Saveza gorskih službi spašavanja (GSSuBiH) je sudjelovao i licencirani potražni tim GSS Hercegbosanske županije. Rađeni su slijedeći elementi: socijalizacija pasa na helikopter u stanju mirovanja, uvođenje pasa u helikopter,  helikopterski let sa psima, rad pasa u spašavanju iz ruševina uz teorijska predavanja o profiliranju pasa, uloga pasa u HGSS-u i uvod u potrage. Nakon teorijskih predavanja i simulacija pristupilo se terenskom radu.

GSS Hercegbosanske županije posvećuje veliku pozornost potražnim psima, te zasada ima jedan licenciran potražni tim uz tendenciju povećanja broja licenciranih potražnih timova. Uloga pasa je od iznimnoga značaja u spašavanju pogotovo u potražnim akcijama, spašavanje iz ruševina i spašavanje iz lavina.

Potražne akcije su veliki dio posla GSS HBŽ, jer gorska služba spašavanja je produžena ruka zdravstva i policije. Zajedničkim snagama se razvija proizvod sigurnosti jer nekoliko zadnjih godina postoji tendencija rasta potražnih akcija. U prosincu 2017. godine  GSS Hercegbosanske županije organizira tečaj za spašavatelje tragače koji će se održati u Livnu, jer je potreban što veći broj obučenih ljudi za potragu prema teoriji potrage. Dosadašnjim radom se pokazalo od iznimnoga značaja povećanje broja educiranih i licenciranih spašavatelja tragača.

Gorsku službu spašavanja Hercegbosanske županije uvijek možete aktivirati pozivom broja 122 MUP-a Hercegbosanske županije, Operativnog centra civilne zaštite 034 200 965  ili pozivom izravnog broja 063 063 999.