Danas je u zgrade Vlade ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Petar Galić potpisao Sporazum s predsjednikom Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije Matom Pavićem.

Riječ je o Sporazumu o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno obrazovnog rada, o isplati troškova prijevoza na posao i s posla, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području Hercegbosanske županije.

Ovim Sporazumom Ministarstvo se obvezalo da će uposlenima u srednjim školama kojima prestaje redni odnos zbog odlaska u mirovinu isplatiti otpremninu u visini pet iznosa svoje neto plaće isplaćene u prethodnih pet mjeseci ili pet prosječnih isplaćenih neto plaća u F BiH.

Isplata jubilarnih nagrada i putnih troškova djelatnicima srednjih škola biti će obračunate i isplaćene sukladno Uredbi o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa u Hercegbosanskoj županiji.
Sve neizmirene, a preuzete obveze Ministarstva za mentorstva i izvanredne ispite biti će isplaćene sukladno prethodnom dogovoru između Ministarstva i Sindikata po usvajanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Obje strane potpisnice ovoga sporazuma izrazili su zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma, sa željom da se ovakva dobra suradnja Ministarstva i Sindikata srednjeg školstva nastavi i dalje.