U petak, 15. veljače 2013. godine, ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić i  Trefor Williams, direktor Odjela za ljudsku dimenziju Misije OESS-a BiH, potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Ovim Memorandumom je formaliziran sporazum o provedbi projekta“Dobro upravljanje u obrazovanju – školski odbori kao zagovornici promjena i odgovornog stava u obrazovanju“ u Hercegbosanskoj županiji.

U okviru ovoga Projekta planirana je izrada Priručnika za obuku školskih odbora, koji uključuje osnivanje Radne skupine sa ciljem da se:
– izvrši uvid i analiza priručnika za obuku školskih odbora koji su u uporabi u drugim dijelovima BiH i utvrde razlike u zakonodavnom okviru i potrebama koje proizlaze iz prakse u Hercegbosanskoj županiji;
– izradi prijedlog teksta Priručnika;
– postavi temelje za izradu i usvajanje odgovarajućih programa u vezi sa obukom članova školskih odbora.

Na temelju ovog Memoranduma u periodu od  01. veljače do 30. studenog 2013. godine, između ostalog se planira i procjena stanja školskih odbora, grafička obrada, tiskanje i promocija Priručnika, te predstavljanje rezultata postignutih tijekom provedbe Projekta.

Financijska sredstva za realizaciju ovoga Projekta zajednički će osigurati Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini.