Ministar MUP-a Hercegbosanske županije Filip Zrno, u nazočnosti predsjednika Vlade dr. Nediljka Rimca i ministra financija Ante Krajine, potpisao je danas u zgradi Vlade Kolektivni ugovor s predstavnicima Sindikata MUP-a. Kolektivni sporazum kojim su regulirana prava i obveze poslodavaca i zaposlenika MUP-a rezultat je trogodišnjeg pregovaranja predstavnika Vlade i Sindikata.

Ministar MUP-a Filip Zrno izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem Kolektivnog ugovora, istaknuvši da predstavlja dobar temelj za prava i dužnosti policijskih službenika, državnih službenika i namještenika. Iako je većina prava koja su definirana Kolektivnim ugovorom poštivana u protekle tri godine ugovorom su definirana i dodatna prava. “Vjerujem da će ovaj dokument biti poštovan i u sljedećoj Vladi bez obzira u kakvom sazivu bila jer ga do sada nismo imali. Ovim kolektivnim ugovorom dajemo veća prava ljudima koji će raditi za državne i vjerske blagdane“- kazao je ministar Zrno. Ministar financija Ante Krajina je dodao da je Sindikat MUP-a bio najkonstruktivniji pregovarač koji je uvažavao argumente i branio svoje interese. Predsjednik Vlade dr. Rimac zahvalio se ministrima i Sindikatu na korektnom odnosu istaknuvši da je očito postojala obostrana želja i interes za potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

Zadovoljstvo potpisanim Kolektivnim ugovorom u ime Sindikata MUP-a izrazio je i predsjednik Sindikata Tino Krivić, istaknuvši da je potpisivanje ugovora rezultat konstruktivnog i partnerskog odnosa obiju strana.