U prve razrede osnovnih škola na području Hercegbosanske županije u školskoj 2015-2016. godini upisano je 469 djece. Na području Livanjske općine u prve razrede osnovnih škola upisano je 196 djece, Tomislavgradske općine 172, općine Kupres 25, općine Glamoč 30, Drvara 40 i Bosanskog Grahova 6 učenika. U odnosu na prošlu školsku godinu broj upisane djece u prve razrede devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja upisano je 48 učenika manje. Na temelju prijedloga stručnog mišljenja Povjerenstva 15 djece zbog nezrelosti  nije upisano u prve razrede. U odnosu na prethodnu školsku godinu u općini Tomislavgrad u prve razrede osnovnih škola upisano je 19 učenika manje, općine Livno 14, Drvara 8, Glamoča 3, Kupresa 2 i Bosanskog Grahova 2 učenika manje. Prema informacijama iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ovoj školskoj godini osnovno obrazovanje na području Hercegbosanske županije pohađa 5.254 učenika.

U svim srednjim školama Hercegbosanske županije u tekućoj školskoj godini upisano je 2.316 djece. U prve razrede srednjih škola upisana su 393 učenika. U usporedbi sa školskom 2014-2015. godinom u prve razrede srednjih škola upisana su 302 učenika manje. Glavni i najveći razlog smanjenja je završetak prve generacije učenika devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja koje se preklapalo s učenicima upisanim u osmogodišnje osnovno obrazovanje. Prilikom upisa 2006. godine u prve razrede osnovnih škola veći broj roditelja nije tada dopustio da im se djeca upišu u prvu generaciju devetogodišnjeg, već osmogodišnjeg obrazovanja. Odmah se znalo da će u školskoj 2015-2016. godini doći do smanjenja broja upisanih učenika u prve razrede srednjih škola. O toj činjenici i pojedini ravnatelji srednjih škola govorili su i na sjednicama općinskih vijeća. Na temelju egzaktnih pokazatelja već sada se pouzdano zna da će sljedeće školske godine u prve razrede srednjih škola biti upisano 612 učenika, a školske 2017-2018. godine 663 učenika.

Neupisivanje djece u prve razrede prve generacije devetogodišnjeg obrazovanja najviše su danas osjetili u smanjenju broja učenika upisanih u prve razrede Srednje strukovne škole u Tomislavgradu. Pretpostavlja se da i na prostoru Hercegbosanske županije ipak na relativno manji broj upisane djece utječu ekonomska migracija i smanjenje broja novorođene djece. U razgovoru s ministrom znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, Petrom Galićem rečeno nam je da se i u ovoj školskoj godini osjeća nedostatak profesora matematike, fizike i kemije.

Ukupno u osnovnom i srednjem obrazovanju na neodređeno vrijeme danas su uposlena 853 prosvjetna djelatnika s pomoćnim osobljem. Od tog broja u osnovnim školama Hercegbosanske županije status stalno uposlenih ima 581 osoba, a u srednjim školama 262. Zbog prirode posla i kadrovske strukture dešavaju se izraženi porodiljni dopusti i bolovanja djelatnika. Tako je prošle školske godine u određenom vremenskom intervalu na porodiljnom dopustu i bolovanjima bilo oko 90 djelatnika pa su u osnovnim i srednjim školama nastavni proces realizirali zapošljavanjima na određeno vrijeme i zamjenama. U Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa ističu činjenicu da radno mjesto nijednog stalno uposlenog djelatnika u osnovnim i srednjim školama nije ugroženo, jer tjednu i mjesečnu normu sati pojedini prosvjetni djelatnici ispunjavaju radeći i u srednjim i u osnovnim školama. Resorno ministarstvo i ove školske godine osigurat će asistente u nastavi za djecu s posebnim potrebama i realizaciju predškolskog obrazovanja kroz projekt „Rano obrazovanje“. Već ranije je javnost upoznata kako je resorno Ministarstvo Hercegbosanske županije osiguralo 47.000,00 KM za besplatnu nabavu udžbenika djeci roditelja iz kategorije socijalno ugroženih u nižim razredima osnovnog obrazovanja.

Kad je riječ o udžbenicima valja podsjetiti da je Ustavni sud Federacije BiH u lipnju, 2015.godine poništio predloženi Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima u Hercegbosanskoj županiji. Taj Zakon je predviđao da odabir udžbenika vrijedi 5 godina. Zbog poništenja Zakona i opravdanog nezadovoljstva roditelja odabirom udžbenika od strane stručnih aktiva pojedinih škola resorno Ministarstvo priprema za prvu narednu sjednicu Vlade Hercegbosanske županije Odluku na temelju koje će postojeći udžbenici vrijediti 5 godina.

Također Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u Proračunu županije osiguralo je za ovu školsku godinu 450.000,00 KM za prijevoz učenika na prostoru Hercegbosanske županije. Polovicom listopada 2015. godine Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije prezentirat će prvi put urađene Pedagoške standarde u osnovnim i srednjim školama koji će biti temeljni dokument za ulaženje u realizaciju Projekta reorganizacije školske mreže na području Hercegbosanske županije, koja se nameće kao neminovnost, jer uz ostalo, u osjetnom broju područnih škola imamo kombinacije od prvog do petog razreda s nekoliko učenika, dok su u nekim područnim školama u prve razrede osnovnog obrazovanja upisana svega 2 učenika, a u pojedinim nižerazrednim područnim školama učionice su prazne.