strategija_razvojaMinistarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije, kao koordinator na izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije, poziva sve zainteresirane da daju primjedbe i sugestije na Prednacrt Strategije do petka, 20.studenog 2015 i to putem mail-a: domagoj.kliso@gmail.com.

Dokumenti se nalaze u izborniku Strategija razvoja, te padajućim izbornicima Uvod i metodologija izrade, Strateška platforma i Programski okvir i mjere po strateškim ciljevima.

U ključnom dokumentu razvoja Županije je i veoma bitni dio koji se odnosi na Programski okvir i podijeljen je na tri strateška cilja:

  • Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti
  • Poboljšanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša
  • Razvoj ljudskih kapaciteta i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvalitete života.