Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava pučanstvo da je petak 25. studeni 2011. godine neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.