Ovogodišnji proračunski okvir je blago optimističan. Međutim, vrlo brzo će se pokazati koliko je taj Proračun realan i Ministarstvo financija će blagovremeno reagirati ako bude potrebno, kaže Stipan Šarac, ministar financija u Vladi Hercegbosanske županije na upit; Je li Proračun Hercegbosanske županije realan?

Taj ključni financijski dokument Hercegbosanske županije za tekuću godinu usvojen je na sjednici Skupštine Hercegbosanske županije održanoj u Tomislavgradu 16. travnja u iznosu od 74.322.153,00 KM.

Imajući u vidu početne zahtjeve proračunskih korisnika koji su iznosili više od 82 milijuna KM i sve obveze koje dospijevaju u 2015. godini, a nakon provedene procedure došlo se do spomenutog iznosa ovogodišnjeg Proračuna.

Proračun Hercegbosanske županije čine 44 pravne osobe plus 5 projekata koji se vode kao potrošačke jedinice, tako da se može reći da Proračun Hercegbosanske županije ima 49 potrošačkih jedinice, ističe ministar Šarac i naglašava kako najveća Proračunska sredstava zahvaća Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa i ona iznose 25.591.439,00 KM. U navedeni iznos uključeno je resorno Ministarstvo, osnovne i srednje škole. Samo za osnovne i srednje škole u ovoj godini bit će izdvojeno 22.832.270,00 KM.

U Proračunu Hercegbosanske županije 2015. godine izdvojit će se dosad najveća sredstva za financiranje pripravnika i volontera i ona iznose 1.650.000,00 KM. Od tog iznosa 1.535.000,00 KM namijenjeno je financiranju pripravnika. Na taj način, prema riječima ministra Šarca želi se pomoći mladim ljudima da se pripreme za posao.

Vlada Hercegbosanske županije je u Proračunu za tekuću godinu izdvojila 800.000,00 KM Kapitalnih potpora za konačni dovršetak radova na dvije zgrade namijenjene žrtvama i obiteljima stradalnika u Domovinskom ratu. Također, za braniteljsku populaciju predviđeno je i 230.000,00 KM tekućih potpora.

U 2015. godini Vlada Hercegbosanske županije ima obvezu prema Zakonu o izvršenju Proračuna najprije izmiriti iznos sredstava za ranije dobivene kredite. Prema riječima resornog ministra taj trošak dospijeća kredita u tekućoj godini za plaćanje glavnice i kamata iznosi 2.968.000,00 KM. Sredstva samo za glavnicu „teška“ su 2.590.000,00 KM. Sasvim sigurno je to veliko opterećenje za Proračun.

Porezni prihodi, navodi ministar Šarac, u neto prihodima Proračuna za 2015. godinu sudjeluju sa 79,91 % i u apsolutnom iznosu imaju vrijednost 54.224.698,00 KM.

Želim se vratiti na početak ovoga razgovora, dodaje ministar Šarac i zaključuje „Ukoliko se pokaže da postojeći prihodi neće biti dostatni za pokriće rashoda Ministarstvo financija u Vladi Hercegbosanske županije ima zakonsku obvezu predložiti izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu“.