Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstvo unutarnji poslova u suradnji sa Misijom OSCE-a organizirali su jučer u Tomislavgradu, u dvorani županijske skupštine okrugli stol na temu – Uspostava adekvatnih mehanizama zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Na okruglom stolu bili su nazočni predstavnici institucija koje se bave problemom nasilja u obitelji iz svih općina u Hercegbosanskoj županiji zbog uspostave i definiranja mehanizama zaštite žrtava nasilja na temelju dokumenta Protokola o suradnji, čije je potpisivanje planirano za rujan ove godine.

Ministar Horvat je istaknuo da se zbog porasta nasilja u obitelji sve više iskazuje potreba za osnivanjem Centra za mentalno zdravlje. Ministar je dodao da će resorno ministarstvo poduprijeti osnivanje sigurne kuće za žene žrtva nasilja.