Danas je sportskoj dvorani Srednje strukovne škole „Silvija Strahimira Kranjčevića“ u Livnu održana tradicionalna smotra Sveučilišta u Mostaru.

Smotru je Mostarsko Sveučilište organiziralo u suradnji s Ministarstvom znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Prije početka sve nazočne je pozdravio prorektor za nastavu Vojo Višekruna i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Petar Galić.

Na smotri je učenicima završnih razreda srednjih škola i svim zainteresiranim osobama predstavljeno Sveučilište, fakulteti, Akademija likovnih umjetnosti, Studentski centar i Studentski zbor.

Zainteresirani su se mogli upoznati i sa sveučilišnim programom, kao i s uvjetima upisa.