Jučer je održana 12. sjednica Savjeta Prostornog plana Hercegbosanske županije na kojoj su predstavnici Razvojnog programa UN (UNDP) prezentirali KARST projekt. Riječ je o projektu koji se odnosi na integriranje smjernica za zaštitu kraških tresetišta u ključne ekonomske smjernice i kroz koji je UNDP razvio suradnju s Vladom Hercegbosanske županije kako bi pomogao izradu Prostornog plana Hercegbosanske županije.

Održana je i prezentacija o upravljanju vodnim resursima, eksploataciji i rehabilitaciji tresetišta, utjecaju klimatskih promjena na bioraznolikost u Livanjskom polju, a prezentirana je i analiza društveno- ekonomskih karakteristika Livanjskog polja. Kako se Prostornim planom želi doći do ravnoteže koje daje neki prostor i društveno- gospodarskih promjena u tom prostoru svaku od komponenti prirodnih sustava treba obraditi stručnjak pojedine struke.

Tako su prezentaciju i održali predstavnici Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i konzultantska kuća ENOVA i Bosna – S iz Sarajeva, koje je UNDP angažirao za potrebe projekta.