U petak je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš projekta izgradnje brze ceste: Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH, dionica Tromilja – granica Bosne i Hercegovine. Oglas o održavanju Javne rasprave u postupku utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu između R Hrvatske i BiH, objavljen je u dnevnom tisku. Ministarstvo okoliša i turizma FBiH zaprimilo je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske Studiju procjene utjecaja za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš za izgradnju brze ceste. Sukladno obvezama BiH prema Espoo konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu i odredbama federalnog Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dužno pokrenuti postupak informiranja javnosti o planiranoj aktivnosti, s ciljem da nadležni organi i javnost sudjeluju u procjeni utjecaja. Na raspravi su nazočili predstavnici investitora: Hrvatske ceste i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, predstavnici konzultanta “OIKON” Institut za primjenjenu ekologiju, predstavnici općine Bosansko Grahovo te predstavnici Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Nakon rasprave je zaključeno da ova studija inicira pozitivne trendove, te da bez prometne povezanosti nema razvoja.