Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije organiziralo Javnu raspravu o nacrtu Odluke u postupku kategorizacije/razvrstavanja javnih cesta.

Javnoj raspravi nazočili su pomoćnik ministra za promet i komunikacije Pavo Boban s konzultantima koji su radili na izradi studije kategorizaciji cesta Federacije BiH, resorna ministrica gospodarstva Anka Papak – Dodig, članovi županijskog Povjerenstva, predstavnici resornih županijskih ministarstava, upravitelji regionalnih cesta te predstavnici općinskih službi nadležnih za ceste s prostora Hercegbosanske županije kao i drugi zainteresirani.

Stupanjem na snagu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 2010. godine i Uredbe o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju javnih cesta, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija pokrenulo je inicijativu za kategorizaciju javnih cesta u Federaciji BiH pa tako i u Hercegbosanskoj županiji.

Prema ovome Zakonu ceste u našoj županiji bi se trebale razvrstati u magistralne ceste I. i II. reda i regionalne ceste I. i II. reda.

Sve prijedloge, sugestije, kritike i mišljenja na prijedlog nacrta Odluke o kategorizaciji cesta u F BiH, koji je jučer bio prezentiran na Javnoj raspravi, županijsko Povjerenstvo će dostaviti Federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija, nakon kojega se očekuje sastanak na kojem bi se u potpunosti finalizirali i uskladili zahtjevi i mogućnosti obje strane.