Danas je u zgradi Vlade održana Javna rasprava na temu Projekt rehabilitacije tresetišta Ždralovac.
Ovaj Projekt UNDP Bosne i Hercegovine u sklopu UNDP GEF projekta Integriranje smjernica za zaštitu kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore provodi se u suradnji s Ministarstvom graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, te Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Hercegbosanskoj županiji.

Na Javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici UNDP-a, resornih ministarstava, Županijske uprave za inspekcijske poslove, Agencije za vode jadranskog sliva, CP „Buško Blato“ i predstavnici zainteresiranih nevladinih organizacija.  
Posljednju verziju Projekta rehabilitacije tresetišta Ždralovac predstavio je danas gospodin Nijaz Zerem iz Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
Cilj projekta je očuvanje močvarnog područja u prirodnom stanju te očuvanje prirodnih hidroloških odnosa narušenih ljudskim aktivnostima.

Kako i sam naziv Integriranje smjernica za zaštitu kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore
govori, trebalo bi sprovesti revitalizaciju kojom se ne bi ugrozila sadašnja eksploatacija treseta, a istodobno bi se omogućila reuspostava hidroloških prilika podudarnih prirodnom stanju.

Nakon završene Javne rasprave sudionicima je omogućeno da primjedbe i prijedloge dostave nositelju Projekta koje će se uzeti u obzir prilikom izrade finalne verzije.