Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić, prošlog je tjedna sudjelovao na 2. Konferenciji ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini koja je održana u Sarajevu 30. travnja.

Zajedno s ministrima nadležnim za obrazovanje sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini obvezao se da će najkasnije do 15. svibnja tekuće godine dostaviti konkretne primjedbe i sugestije u vezi s predloženim tekstom Pravilnika o korištenju akademskih titula, te stjecanju znanstvenih i stručnih zvanja.

Prijedlog ovog Pravilnika izradila je radna grupa koju čine predstavnici obrazovnih vlasti i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon prikupljenih primjedbi i sugestija ovaj Pravilnik bi trebao biti finaliziran i upućen Vijeću ministara BiH na konačno odlučivanje.

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović pozvao je sve članove Konferencije da podrže donošenje Pravilnika imajući u vidu činjenicu da zbog nepostojanja ovog dokumenta najveću štetu trpe studenti čija zvanja nisu jednako prepoznata u BiH, a posebno u inozemstvu.

Na sastanku je bilo riječi i o inicijativi uvođenja eksterne mature u Bosni i Hercegovini.
Cilj eksterne mature bio bi poboljšanje kvalitete obrazovanja uvođenja europskih standarda u obrazovanju, a na sjednici je zaključeno da će nadležna ministarstva analizirati inicijativu i do naredne sjednice definirati svoje stavove u vezi s mogućnostima uvođenja eksterne mature.