Članovi Vlade Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici razmatrali su i usvojili nacrte Zakona o dopunama o unutarnjim poslovima Kantona 10 i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona 10. Usvojen je i Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o Stegovnom vijeću. 

Razmatrani su  i programi rada Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2015. godinu i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za tekuću godinu. U svom programu za 2015. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, među ostalim, planira poduzeti aktivnosti na utemeljenju Zavoda za hranu i veterinarstvo za kojim se duže vrijeme u Hercegbosanskoj županiji osjeća velika potreba. Nakon razmatranja i analize Vlada je usvojila i Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Subvencija za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Za tu namjenu planirano je 100.000,00 KM koja bi se uložila u troškove dijagnostike i drugih pretraga, troškove za naknadu šteta vlasnicima životinja itd.

Prema usvojenom Prijedlogu Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava u tekućoj godini Sveučilištu u Mostaru planirano je doznačiti 516.000,00 KM i Studentskom centru u Mostaru 84.000,00 KM.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Programa potpore sektorima prerađivačke industrije s kriterijima za 2015. godinu u iznosu od 350.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijelit će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti resorno ministarstvo. Planirana sredstva će biti izdvajana sukladno dinamici punjenja županijskog Proračuna. Isti stav Vlada je zauzela i kad je riječ o programima utroška sredstava i transfera financijskih sredstava.

Na današnjoj sjednici članovi Vlade usvojili su i Odluku o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti od posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta. Ovom Odlukom zbog temeljite informiranosti rok za podnošenje dokumentacije za korištenje prava iz ove Odluke produžen je na 90 dana.

Usvojeno je nakon razmatranja Izvješće o radu Ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila koje djeluje pri Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Zaključeno je da se za rad u Povjerenstvu naknada isplati samo vanjskim članovima Povjerenstva, a službenicima iz državne službe za rad u istom Povjerenstvu isplate samo troškovi prijevoza. Taj zaključak je utemeljen na ranijoj Odluci Vlade Hercegbosanske županije o ukidanju plaćanja za rad u povjerenstvima, odborima itd. državnim službenicima zbog obavljanja tog posla u radnom vremenu.

Značajnu pozornost na sjednici privuklo je Izvješće o radu Gospodarske komore i o utrošku sredstava dobivenih po osnovi neprofitnih organizacija za 2014. godinu i Plan rada Gospodarske komore Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Nakon analize u kojoj se nije dobio odgovor na pitanje čemu služi Gospodarska komora koja mora biti u funkciji razvitka gospodarstva, zaključeno je da se što prije održi sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije i Ministarstva gospodarstva u Vladi Hercegbosanske županije sa direktorima Gospodarske i Obrtničke komore Hercegbosanske županije. Za taj sastanak direktori spomenutih komora trebaju dostaviti temeljite informacije o stanju i potrebitim planovima rada kako bi se tek onda odlučilo mogu li te komore ostvarivati ulogu i funkciju koje su im namijenjene.
Poslije razmatranog Izvješća Povjerenstva s preporukom za dodjelu ugovora, zaključeno je da se spomenuti materijal dostavi županijskom Javnom pravobranitelju na analizu i donošenju njegova stava što sve ima zadaću poštivanja zakonske procedure. Po tekućim pitanjima razmatrana je i informacija o blokiranim sredstvima iz Proračuna Hercegbosanske županije u Hercegovačkoj banci od 1.travnja 2001. godine.

Na današnjoj sjednici ponovo je podnesena informacija o stanju u Javnom poduzeću Rudnici ugljena „Tušnica“. Vlada je zadužila Ministarstvo gospodarstva da sukladno zakonu pokrene aktivnosti na razrješenju sadašnje i imenovanju nove uprave u tom poduzeću koje je u vlasništvu Hercegbosanske županije. Donesen je i Zaključak da Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije da, sukladno članku 3. stavak 3. Zakonu o konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine F BiH“ broj: 81/08 i 109/12), pristupe izradi županijskog Zakona o reguliranju dospjelih, a neuplaćenih obveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti  Rudnika ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno.