Na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije donesena je Odluka o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Ugovora o pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika za školsku 2015.-2016. godinu s općinama Hercegbosanske županije. Sve škole iz svih 6 općina dostavile su resornom Ministarstvu popis učenika koji spadaju u kategoriju sufinanciranja prijevoza.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije. Spomenutom Odlukom stvaraju se preduvjeti uvođenja reda u ovu oblast. Predložena Odluka bit će upućena u skupštinsku proceduru.
Donesena je i Odluka o odobravanju prodaje dijela imovine poduzeća i metodi privatizacije za dio poduzeća „Kooperacija poljoprivrednih proizvođača“ pod nazivom „Sabirni centar zapadni dio“ u Kupresu. Taj dio poduzeća je bio privatiziran, ali nije poštivan potpisani Ugovor zbog čega je ranije i poništen. Dio tog poduzeća, kako se čulu na sjednici, mogao bi se koristiti i za povećanje proizvodnje kupreškog sira i otkupa mlijeka za što je već od jedne tvrtke stiglo pismo namjere. Daljnji postupak oko prodaje tog poduzeća bit će sukladan Zakonu.

Na sjednici donijeto je i Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije u razdoblju od 6 mjeseci. Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o davanju suglasnosti, uz jednu korekciju, na Statut Doma zdravlja Livna koji će biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje razmatranje. Raspravljajući o toj točki članovi Vlade donijeli su i Zaključak da sve zdravstvene ustanove na području Hercegbosanske županije po uzoru na Dom zdravlja Livno do konca tekuće godine urade izmjene i dopune svojih statuta sukladno Zakonu. Vlada je usvojila zahtjev JP „Komunalno“ d.o.o.Livno za prenamjenu dodijeljenih sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.