Radna grupa za nasilje u obitelji u Hercegbosanskoj županiji, koja je osnovana u 10. mjesecu 2010. godine, s ciljem pružanja kompletne i adekvatne pomoći žrtvama nasilja, održala je danas sastanak u zgradi Vlade Hercegbosanske županije.

Radnu grupu čine članovi Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, članovi Centra za socijalni rad iz svih šest općina županije, pedagozi, članovi nevladinih udruga i članovi centra za mentalno zdravlje Livno. Također, kao promatrač sudjeluje i Misija OSCE-a Livno, a prema riječima Charlotte Helletzgruber – službenice za ljudska prava, OSCE daje punu podršku, te iskazuje potpunu spremnost u pružanju pomoći pri radu grupe.

Da bi se osigurali ovi uvjeti Radna grupa je sačinila Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, a osnovni cilj mu je osnivanje Mobilnog tima za podršku žrtvama nasilja u obitelji.

Ovaj Mobilni tim bio bi sastavljen od stručnjaka i predstavnika nadležnih tijela radi unapređenje zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji.

Prema Protokolu činili bi ga predstavnici policije, centra za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, organizacije civilnoga društva koji se bave pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, psiholozi, pravnici, pedagozi i psihijatri.
Članovi mobilnog tima izabrati će koordinatora u svakoj općini koji će voditi i usklađivati njihov rad, a biti će imenovani Rješenjem Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije na period od 4 godine.

Na sastanku je dogovoreno da će se u roku od tjedan dana dostaviti konkretna imena članova Mobilnog tima za svaku općinu.