U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas je na prijedlog resornog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih održan sastanak sa zdravstvenim ustanovama s područja Hercegbosanske županije.

Sastanku su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Branko Ivković, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić, ministar financija Stipan Šarac, direktori zdravstvenih ustanova, te predsjednici Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova. 

Tema današnjeg sastanka bila je rješavanje pristiglih rješenja Porezne uprave za prisilnu naplatu za ne uplaćene doprinose zdravstvenih ustanova.

Na sastanku je zaključeno da će Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u ime svih zdravstvenih ustanova Hercegbosanske županije hitno uputiti zahtjev Poreznoj upravi  za obustavom provedbe rješenja o prisilnoj naplati duga zdravstvenih ustanova.

Dogovoreno je da se resornom Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih najdalje do petka, 6. veljače, dostavi struktura dugovanja svih zdravstvenih institucija sa područja županije.

Zaključeno je, također, da  nadležna ministarstva vide postoji li način da se uputi inicijativa Skupštini Hercegbosanske županije, kojom bi se predložilo zastupnicima u Skupštini HBŽ da se donese odluka o otpisu dužnih iznosa, a za koje postoje zakonske mogućnosti koje su nadležnosti Skupštine Hercegbosanske županije.