Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak o stanju u zdravstvu na području županije s posebnim naglaskom na tešku situaciju u županijskoj bolnici „Fra Mihovil Sučić“. Sastanku su nazočili predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministri dr. Darko Horvat, Ante Krajina i Slavko Materić, dr. Josip Perić predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Ivan Krstanović, ravnatelj županijske bolnice dr. Ivica Jozić, predsjednik UV županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić dr. Zvonko Mihaljević i predsjednik UV Zavoda za zdravstveno osiguranje Dinko Galić. Dugovanja županijske bolnice iznose 15 i pol milijuna KM, a od čega 12.500.000 KM za neuplaćene doprinose za djelatnike i 3.000.000 KM duga prema dobavljačima za lijekove i potrošni materijal. Riječ je o dugovanjima iz prethodnih godina, a ravnatelj županijske bolnice dr. Ivica Jozić je izjavio da doprinosi za djelatnike nisu plaćeni za razdoblje od 2005. do 2008. godine.

S obzirom na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi županijska bolnica, na sastanku je dogovoreno da se u rješavanje financijskih problema bolnice uključi Zavod za zdravstveno osiguranje i Vlada Hercegbosanske županije koja je već izdvojila 200.000 KM za potporu županijskoj bolnici. Kako je vrlo loše stanje objekata i opreme u županijskoj bolnici, podržana je Vladina inicijativa da se izgradnja kirurškog bloka i jedinice za intenzivno liječenje financira kreditnim sredstvima austrijske banke.

Analizirana je i situacija u svim Domovima zdravlja na području županije, koji također nisu uplaćivali doprinose za uposlenike od 2005. do 2008. godine, izuzev Doma zdravlja Kupres. Zaključeno je da naprave programi sanacije dugova kako bi se stabiliziralo stanje u svim zdravstvenim ustanovama na području županije.