Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministar financija Ante Krajina i savjetnik predsjednika Vlade Ivica Ćosić i održali su sastanak u zgradi institucija Vlade u Sarajevu s pomoćnikom ministra financija i trezora Miroljubom Krunićem i voditeljicom sektora za suradnju s financijskim institucijama Bejtom Ramović.

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji projekta nabave medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova na području Hercegbosanske županije kao i na revitalizaciju operativnih dvorana u županijskoj bolnici „Fra Mihovil Sučić“ u Livnu. Raspravljalo se i o pokretanju inicijative obnove operacijskih dvorana i kroz programe Ministarstva financija i trezora BiH, a u okvirima međudržavnih sporazuma i to prvenstveno sporazuma između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine.

Sastanak je okončan dogovorom da Hercegbosanska županija preko svojih nadležnih tijela, Vlade i Skupštine, pokrene predmetni postupak i odradi sve nužne predradnje na temelju kojih bi se u realizaciju konkretnog projekta uključili Ministarstvo financija i trezora BiH i Federalno ministarstvo financija.