Danas je u hotelu Park u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i UNHCR-om održan sastanak o potpori ugroženim korisnicima kolektivnih i alternativnih oblika smještaja. Sastanak je otvorio ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi Hercegbosanske županije dr. Darko Horvat istaknuvši da je se alternativne smještaje treba ukinuti i problem raseljenih rješavati uz uvažavanje ljudskog dostojanstva.

„Neprihvatljivo je da u današnje vrijeme ljudi žive u takvim uvjetima kakvi su u kolektivnim centrima. Treba pronaći rješenje koje će omogućiti dostojanstven život prognanim i raseljenim“- kazao je dr. Horvat. Dr. Horvat je dodao kako je Drvaru u sklopu projekta Socijalno u BiH krov nad glavom dobile 34 povratničke, odnosno raseljene obitelji. Projekt je realiziran zahvaljujući američkoj humanitarnoj CRS, Vladi Hercegbosanske županije i općini Drvar.

U BiH trenutno postoji oko 70 objekata koji se mogu smatrati kolektivnim centrima. Problem kolektivnih smještaja u BiH planira se riješiti kreditom Razvojne banke, a projektom će biti obuhvaćeno oko 3.000 obitelji.

Sastanku su nazočili federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović, ministar rada, zdravstava, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije dr. Darko Horvar, ministar zdravstva i socijalne politike Unsko-sanske županije Amir Murić, ministar zdravstva, rada, socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije Stjepan Bogut, tajnik sa posebnim ovlaštenjem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Mustafa Alikadić.