Danas je u zgradi Vlade održan sastanak o implementaciji Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu kojem su nazočili: predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac, ministri Ante Krajina i Stjepan Matković, savjetnik predsjednika Ivica Ćosić, direktor Federalne uprave za civilnu zaštitu Alija Tihić, predsjednik OV Livna Nijaz Golub, predsjednik OV Drvar Stevica Lukač, direktor ŠGD „Hercegbosanske šume“ Milan Raštegorac, direktor županijske Uprave za civilnu zaštitu Frano Laštro, pomoćnici načelnika za civilnu zaštitu, predstavnici Vatrogasnog društva Livno i Tomislavgrad i predstavnici EUFOR-a. Na sastanku se raspravljao o implementaciji Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i utjecaju Federalnog zakona na problematiku vatrogastva u Hercegbosanskoj županiji. Kako je nakon sastanka izjavio savjetnik predsjednika Ivica Ćosić na sastanku je dogovoreno da se tekst županijskog zakona dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, kako bi Federalna uprava prije upućivanja zakona u skupštinsku proceduru dala primjedbe, sugestije i smjernice.

Djelatnost vatrogastva na području Hercegbosanske županije dugo nije mogla efikasno funkcionirati u praksi, a što bi se primjenom Zakona o vatrogastvu Hercegbosanske županije trebalo konačno promijeniti. Zakon regulira i osigurava pravne pretpostavke za funkcioniranje vatrogasnih postrojbi u Hercegbosanskoj županiji.